Plan dnia przedszkolaka - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Plan dnia przedszkolaka

Harmonogram przedszkole

6.30 – 8:00 Przyjmowanie dzieci
8.00 – 8.45 Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach zainteresowań , zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, planszowe, praca indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, prace porządkowe, oglądanie książek, zabawy ruchowe, przygotowanie pomocy do zajęć, ćwiczenia logopedyczne, poranne.
8:45 – 9:00 Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.
9:00 – 9:15 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9:15 –10:45 Zajęcia i zabawy edukacyjno  – wychowawcze: zajęcia umuzykalniające, działalność plastyczno  – techniczna.
10:45 –11:25 Zabawy ruchowe organizowane, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym  spacery wycieczki przyrodniczo krajoznawcze.
11:25 – 11:30 Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu, pomoc przy nakrywaniu stołów.
11:30 – 12:00 Obiad – smakowanie potraw, nazywanie, wąchanie. Umiejętność prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.
12:00 – 13:00 Odpoczynek poobiedni, czytanie bajek, zabawy relaksacyjne.
13:00 – 14:20 Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zajęcia dodatkowe, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie.
14:20 – 14:30 Czynności porządkowo – higieniczne
14:30 – 15:00 Podwieczorek.
14:50 – 17:00 Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, lub zabawy ruchowe na sali, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Prace porządkowe.