O przedszkolu - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

O przedszkolu

Samorządowe Przedszkole w Ujanowicach istnieje od 1974 roku i mieści się w budynku Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Ujanowicach. Dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego jest mgr Magdalena Filipek a organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Gminy Laskowa.

 Samorządowe Przedszkole w Ujanowicach jest przedszkolem publicznym:

  • Prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo – dydaktyczną w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  • Dokonuje rekrutacji w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
  • Zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe.
  • Zgodnie z przepisami oświatowymi – pobiera opłaty dotyczące godzin spędzonych w przedszkolu powyżej Podstawy Programowej od dzieci 3-5-letnich. Dzieci 6-letnie. odbywające roczne przygotowanie przedszkolne są zwolnione z powyższych opłat.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

Nasze Przedszkole jest otwarte dla dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i żywieniowych.  To miejsce bezpieczne, z odpowiedzialną i stale podnoszącą kwalifikacje kadrą, zespołem specjalistów i pracowników przygotowanych  do wspierania pracy edukacyjnej i działań opiekuńczych wobec dzieci. Dokładamy starań, aby dla każdego dziecka przedszkole było miejscem przyjaznym, w którym odkrywa się dziecięce możliwości, zdolności i wspiera dziecko w rozwoju, ucząc go kierowania własną aktywnością, współpracy oraz proponując naukę przez zabawę i działanie.  Każde dziecko odnosi u nas sukcesy na miarę swoich możliwości. Proponowane zajęcia są atrakcyjne dla dzieci i najczęściej planowane na podstawie ich zainteresowań i preferencji. Oferujemy terapię psychologiczną i logopedyczną. Naszym atutem jest przestronny ogród przedszkolny oraz plac zabaw. Dużym plusem jest także własna kuchnia, w której przygotowywane są smaczne, zdrowe, pełnowartościowe posiłki dla dzieci, a także dania w oparciu o indywidualnie dopasowane diety. Prowadzimy zajęcia z wczesnego wspomagania dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Aktywnie uczestniczymy w działalności środowiska lokalnego kształtując w dzieciach wrażliwość, przywiązanie do tradycji, regionu i radość z bycia częścią swoistej wspólnoty.