O przedszkolu - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

O przedszkolu

Samorządowe Przedszkole w Ujanowicach rozpoczęło swoją działalność w 1974 roku. Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Gminy Laskowa. Od 2004 roku placówka mieści się w budynku Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Ujanowicach. Dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego jest Pani mgr Magdalena Filipek

Od września 2017 r. przedszkole jest czterooddziałowe.

Posiadamy estetyczne i funkcjonalne sale zabaw, jadalnię i szatnię oraz dobrze wyposażony plac zabaw na zewnątrz budynku. Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu to osoby lubiące swoją pracę, otwarte, i przede wszystkim kochające dzieci. Posiadają wysokie kwalifikacje. Ponadto zdobywają nową wiedzę i umiejętności poprzez różne formy doskonalenia zawodowego. Dzieci mogą przebywać w przedszkolu od godz. 6.30 do godz. 17.00 od poniedziałku do piątku.