Szkoła Podstawowa - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Szkoła Podstawowa