Symbole Szkoły - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Symbole Szkoły

GODŁO SZKOŁY – LOGO SZKOŁY

Logo stanowi znak rozpoznawczy szkoły. Jego projekt został wykonany przez ucznia klasy VIII b, Michała Pajor, był on zwycięzcą konkursu na jego wykonanie w roku szkolnym 2021/2022. Logo eksponowane jest podczas uroczystości szkolnych, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych, dokumentach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ujanowicach od 14 października 2022 roku.

SZTANDAR SZKOŁY

14 października 2022 roku został poświęcony nowy sztandar Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ujanowicach, został on ufundowany przez Radę Rodziców i uroczyście  przekazany uczniom na akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dla społeczności szkolnej jest symbolem najwyższych wartości, honoru i tradycji, Małej Ojczyzny, czyli Szkoły i jej najbliższego środowiska.

Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100 cm x 100 cm. Przymocowany jest on do drzewca wykonanego z jasnego drewna toczonego, zakończonego głowicą w formie srebrnego orła w złotej koronie. Sztandar obszyto złotą taśmą i wykończono złotymi frędzlami.

Główna strona sztandaru (awers) posiada granatowe tło. Centralne miejsce zajmuje wyszywany portret patrona szkoły – Świętej Kingi. Postać patrona otoczona jest złotym napisem: „ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W UJANOWICACH”. W narożach znajdują się zdobienia również w złotym kolorze.

Rewers sztandaru jest biało-czerwony. Na tym tle w centrum umieszczono wizerunek orła białego z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Nad godłem państwowym w rogach oraz pod godłem na środku widnieją napisy: „BÓG HONOR OJCZYZNA”. Orzeł został wyhaftowany nicią srebrną, zaś korona, dziób i pazury – nicią złotą.

Pierwszy sztandar szkoły Zespołu Szkół w Ujanowicach (Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa) był poświęcony 16 czerwca 2003 roku. Zawierał on wizerunek Św. Kingi wykonany przez malarkę, Jadwigę Augustyn ze Żmiącej, drzewiec przez Andrzeja Śliwińskiego, a całość Zofię Golemo. Nawiązywał do postaci Błogosławionej Kingi, patronki Szkoły Podstawowej w Ujanowicach, która powróciła w progi ujanowickiej szkoły dnia 2 maja 1991 roku, a patronowała jej już przed 1960 rokiem, czyli rozpoczęciem budowy Szkoły Tysiąclatki ( obecnego starego skrzydła szkoły). Został on uroczyście pożegnany i oddany do Izby Pamięci Regionalnej w naszej szkole.