Podjęte działania - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Podjęte działania

Rok szkolny 2023/2024

Maj

Na lekcjach języka niemieckiego uczniowie klasy 8 nagrali krótki filmik, wykorzystując dostępny sprzęt. Na nagraniu prezentują samodzielnie przygotowane znaki drogowe w języku niemieckim. Następnie dokonali obróbki filmiku.

Pomoce dydaktyczne na j. polski

Dzięki laminatorowi zakupionemu w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” uczniowie klasy VI i VII otrzymali trwałe pomoce, które mogą wykorzystać podczas lekcji języka polskiego. Zalaminowane elementy opowiadania i opisu będą im służyć podczas kolejnych prac pisemnych, a uczniowie korzystający z nich, systematycznie będą utrwalać obowiązkowe elementy wypracowania.

Kwiecień

Wykorzystanie drukarki 3D podczas organizacji gminnego konkursu

11 kwietnia w naszej szkole odbył się XXI Gminny Konkurs Ortograficzny. Przy współpracy nauczycieli języka polskiego – mgr Weroniki Waligóry, mgr Sylwii Puch oraz nauczyciela
informatyki mgr Macieja Jakóbczyka zaprojektowano wyjątkowe pamiątki. Każdy uczestnik wraz z opiekunem otrzymał brelok a gościom wręczono modele sowy, także wykonane przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”.

Klasa 1 w ramach edukacji przyrodniczej sądziła kwiaty wiosenne. Uwieczniliśmy ten moment w obiektywie aparatu. Zapraszamy do galerii.

Marzec

W okresie Wielkiego Postu uczniowie klasy V wykonali krzyże i ozdoby wielkanocne.

Taniec regionalny

Na zajęciach koła matematycznego uczniowie klasy VIII pracując w grupach, doskonalili swoje umiejętności kluczowe z działań na liczbach wymiernych biorąc udział w „Bitwie na argumenty”. Zmagania uwieczniono aparatem zakupionym w ramach „Laboratoria Przyszłości”.

Pomoc uczennic w bibliotece
Uczennice kl. VII laminują dyplomy dla uczestników Szkolnego Konkursu Poezji Księdza Jana Twardowskiego. Z tej okazji wykonały także dekoracje wystroju okolicznościowej gazetki o ks. poecie od Biedronki oraz laminowały materiały do gazetki biblioteki z okazji jej otwarcia po remoncie. To nieoceniona pomoc nauczycielom polonistom i bibliotekarzowi w przygotowaniach do konkursu i pracy szkolnej.

Już wiosna nadchodzi….klasa 1 podczas zajęć plastyki . Wszytko zarejestrowane w obiektywie aparatu.

Luty

Na zajęciach koła matematycznego uczniowie klasy VI doskonalili swoje umiejętności z zakresu działań na procentach, układali puzzle – łamigłówki. Rezultat swojej pracy uwiecznili aparatem fotograficznym zakupionym w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”.

Żywe obrazy

W lutym na lekcjach plastyki uczniowie kl. VII brali udział w projekcie edukacyjnym – Żywe obrazy. Celem projektu było stworzenie tzw. „żywych obrazów”, czyli rekonstrukcji dzieł malarstwa, tworzonych przy udziale uczniów, przedstawiających postawą, ubiorem, mimiką daną scenę z wybranego obrazu. Zdjęcia wykonano aparatem zakupionym w ramach projektu Laboratorium Przyszłości.

Gazetka na Dzień Kobiet

Dzięki zakupionemu w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” sprzętowi, powstała gazetka o kobietach, które odegrały ważną rolę w historii.

Styczeń

Podczas pobytu na świetlicy, dzieci poza swobodnymi zabawami podejmują różne aktywności. Najczęściej są to prace plastyczne, które cieszą się dużym zainteresowaniem, ale nie tylko. Często podejmują zabawy tematyczne, bawiąc się w szkołę, w dom, czy sklep itp. Pewnego razu uczniowie klasy III spędzili czas na świetlicy konstruując różne budowle z klocków, tym samym bawiąc się w inżynierów budownictwa ciekawych obiektów. Innym razem bawili się w sali sensorycznej, czy w sali zajęć indywidualnych. Aktywność uczniów przedstawia poniższa galeria, wykonana aparatem zakupionym w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Zaproszenie i ogłoszenie na lekcjach języka polskiego

Uczniowie klas VI i VII otrzymali wzory zaproszenia i ogłoszenia, z których mogą korzystać na lekcjach i podczas prac domowych. Pomoce zostały wykonane przy pomocy laminatora zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

W okresie przedświątecznym uczniowie kl. VI przygotowali ozdoby choinkowe, które zawisły na szkolnej choince. Ozdoby zostały wykonane długopisami 3D.

Co to będzie?

Na zajęciach koła matematycznego uczniowie klasy VI rozwijali swoją wyobraźnię przestrzenną , układając różne przestrzenne łamigłówki. Rezultat swojej pracy uwiecznili aparatem fotograficznym zakupionym w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”.

Grudzień

Na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych uczniowie rozwiązywali zadania grafomotoryczne rozwijając motorykę ręki, spostrzeganie, koncentrację uwagi, dokładność i cierpliwość wykorzystując długopisy 3D zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Na lekcjach historii uczniowie klasy 5 oraz 6 w ramach programu BohaterON, wykonali opaski powstańcze oraz plakat na którym podziękowali powstańcom za ich heroiczny wyczyn. Zdjęcia z tego projektu zostały wykonane aparatem z laboratorium przyszłości.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji na lekcjach języka polskiego

Podsumowaniem pracy z lekturą „Opowieść wigilijna” było stworzenie bohaterów za pomocą sztucznej inteligencji. Uczniowie przy użyciu strony bing.com wprowadzali dokładne opisy bohaterów, a następnie wybierali najlepsze wizualizacje spośród propozycji z Internetu. Efekty naszej pracy zostały zalaminowane przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach „Laboratorium przyszłości”.

Pracując z długopisem 3D ( zakupionym w ramach projektu Laboratoria Przyszłości) uczniowie uczą się koncentracji, cierpliwości oraz ćwiczą umiejętności manualne.

W grudniu w ramach pracy SU uczennice kl. VII i VIII wykonywały stroiki bożonarodzeniowe. Prace zostały wykonane przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach Laboratorium Przyszłości.

Podczas zajęć świetlicowych, w ramach działań Szkolnej Kasy Oszczędności dzieci wykonały swój własny projekt karty płatniczej. Powstało wiele ciekawych propozycji, z wykorzystaniem ulubionych postaci z bajek i gier. W końcowym etapie zostały one zalaminowane przy pomocy sprzętu zakupionego w ramach projektu ,,Laboratorium przyszłości’’. Wykonane karty dzieci chętnie wykorzystują na świetlicy, podczas jednej z ulubionych zabaw tematycznych, jaką jest zabawa ,,w sklep’’.

Uczniowie klasy piątej podczas powtórki rozwiązywali zadania dotyczące ułamków zwykłych, a swoje obliczenia wykorzystali do układania matematycznych ułamkowych puzzli. Swoją pracę uwiecznili na zdjęciach zrobionych aparatem fotograficznym zakupionym w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”.

Listopad

W listopadzie na lekcjach plastyki i techniki uczniowie klas V i VI wykonywali prace wytwórcze. Posługiwali się bezprzewodowymi pistoletami do klejenia na gorąco zakupionymi w ramach projektu. Uczniowie dzięki zajęciom praktycznym doskonalą swoje zdolności manualne oraz nabywają doświadczenia w pracy z narzędziami.

Projekt „Hobbit, czyli tam i z powrotem”

W listopadzie na podsumowanie pracy z lekturą uczniowie klasy VI wykonali projekt – lekturę w pudełku. Do wykonania prac uczniowie wykorzystali elementy wydrukowane drukarką 3D zakupioną w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”. Dzięki wykorzystaniu filamentu, szóstoklasiści wykonali brakujące im w pudełkach postaci.

Pierwszy śnieg klasa 1 udała się na świeże powietrze ,radości nie było końca. Zapraszamy do galerii zdjęć, wykonanej aparatem z laboratorium przyszłości.

 

Październik

Uczniowie klasy VII w ramach cyklu tematycznego z fotografii wykonywali aparatem zakupionym w ramach Laboratoriów Przyszłości zdjęcia swoich kolegów i koleżanek. Następnie wydrukowane fotografie uczniowie użyli do fotokolażu, który wykonywali na lekcjach plastyki.

Uczniowie klasy VI na zajęciach dodatkowych z matematyki doskonalili swoje umiejętności z zakresu ułamków zwykłych i dziesiętnych układając domino. Rezultaty tych zmagań zarejestrowali aparatem fotograficznym zakupionym z projektu „Laboratoria przyszłości”.

I etap konkursu „Wielcy matematycy”

30 października odbył się I etap konkursu realizowanego w ramach innowacji międzyprzedmiotowej z języka polskiego i matematyki. Zadaniem uczniów było zapoznanie się z osiągnięciami wybitnego niemieckiego matematyka – Karola Gaussa. Zadania, które rozwiązywali uczniowie składały się z dwóch części – czytania tekstu ze zrozumieniem oraz umiejętności obliczania na podstawie danych z tekstu. W tym etapie najlepiej poradzili sobie: Dudek Dominik i Łączka Wiktoria z klasy IV, Martyna Rosiek z klasy V, Drożdż Artur z klasy VI, Nowak Mateusz, Wożniak Magdalena i Żelazko Oliwia z klasy VII, Natalia Pasionek z klasy VIII. Do wykonania zdjęcia wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Uczniowie klasy drugiej i trzeciej w ramach akcji #SzkołaPamięta wykonali na zajęciach technicznych wiązanki na groby zmarłych bliskich przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”.

Klasa 1 podczas zajęć plastycznych wykonała prace plastyczne, które zostały zarejestrowane w obiektywie aparatu z programu „Laboratoria Przyszłości”.

 

Wrzesień

Uczennica Magdalena Woźniak przystąpiła do VI edycji Konkursu Patriotycznego ”Zaśpiewaj I TY Niepodległej”. Nagranie zostało wykonane sprzętem zakupionym w ramach Laboratorium Przyszłości.

Bilety dla nauczycieli na Siemieniakowszczyznę

We wrześniu uczniowie w ramach pracy SU wykonali bilety dla nauczycieli, które zostały wręczone podczas akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzięki zalaminowaniu ich sprzętem zakupionym w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”, pedagodzy otrzymali pamiątkowy i trwały bilet, który ma za zadanie przypominać im o tym, że każdy nauczyciel zasługuje na najlepszy odpoczynek.

 

Uczniowie klas 1-3 podczas Tygodnia Zdrowego Odżywiania poszerzali swoją wiedzę w zakresie prawidłowego i wartościowego żywienia, rozwijali sprawność fizyczną oraz wykonywali soki owocowe i warzywne. Swoje działania uwiecznili aparatem fotograficznym zakupionym z projektu „Laboratoria przyszłości”.

 

Uczniowie klasy IV w ramach akcji „Sprzątanie Świata” doskonalili swoje umiejętności z rachunku pamięciowego wykonując obliczenia dotyczące ilości zebranych śmieci i ich segregacji. Uczniowie klasy VIII „kojarzyli pary” przypominając sobie działania na ułamkach dziesiętnych. Swoje zmagania uwiecznili aparatem fotograficznym zakupionym z projektu „Laboratoria przyszłości”.

Rok szkolny 2022/2023

 

Wrzesień

„Nasze dobre zasady”

Na lekcji religii uczniowie kl. IV wykonali przepiękne regulaminy właściwego zachowania, które samodzielnie zalaminowali i przypięli na gazetce klasowej. Mają one im przypominać o zasadach panujących w klasie i szkole.

Fotobudka

W poniedziałkowe popołudnie uczniowie klasy czwartej i piątej wykorzystali sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości do stworzenia szkolnej fotobudki. Następnie wykonali obróbkę zdjęć na komputerze. Ich pracę i efekty można zobaczyć poniżej.

Na lekcjach biologii we wrześniu uczniowie prowadzili obserwacje mikroskopowe.

Klasa 8 na lekcji fizyki miała zajęcia praktyczne. Przy pomocy zestawu Forbot zakupionego w ramach Laboratoriów Przyszłości mierzyliśmy napięcie różnych baterii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

Uczniowie klasy 8 w ramach innowacji „Oswoić lekturę”, wykorzystując najnowsze technologie, wykonali portrety bohaterów omawianej w klasie 8 lektury – „Quo vadis”. Postaci zostały wydrukowane i zalaminowane przy użyciu nowego laminatora zakupionego w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”. Teraz zdobią ścianę sali polonistycznej budynku B.

Domino matematyczne.

W październiku uczniowie klasy V, na zajęciach matematycznych „Klub matematyka”, wykorzystując sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości  sfotografowali swoją pracę.

Projekt „Poland is cool”

Uczniowie klasy IV w ramach podsumowania pracy z rozdziałem 2. z języka angielskiego wykonali projekt edukacyjny, który polegał na zaprojektowaniu koszulki związanej z naszym krajem. Pomysły uczniów na patriotyczne T-shirty prezentujemy poniżej.

Klasa VII nagrywa fragment „Dziadów” Adama Mickiewicza

W październiku uczniowie klasy VII w ramach podsumowania pracy z II częścią „Dziadów” Adama Mickiewicza nagrywali krótkie filmy, przedstawiające wybrane sceny z lektury. Uczniowie zadbali o najdrobniejsze szczegóły swojej pracy – przygotowali scenografię, zadbali o kostiumy i charakteryzację.

Na dodatkowych zajęciach z informatyki uczniowie zaprojektowali i wydrukowali breloki do sal lekcyjnych.

Listopad

Powtórzenie z bloksami w klasie 4

28 listopada podczas lekcji powtórzeniowej z matematyki uczniowie klasy 4 utrwalali wiedzę przy pomocy bloksów. Rezultat swojej pracy uwiecznili przy pomocy sprzętu audiowizualnego zakupionego w ramach „Laboratoriów przyszłości”.

 

 

W listopadzie na lekcji języka niemieckiego uczniowie klasy 8, wykorzystując dostępny sprzęt, nagrali krótkie filmiki, na których mówią kilka zdań o sobie w języku niemieckim. Następnie edytowali powstałe filmiki na komputerze łącząc je w jeden film.

Grudzień

W grudniu na zajęciach kółka przyrodniczego uczniowie klasy III prowadzili obserwacje mikroskopowe.

 

19 grudnia uczestnicy kółka przyrodniczego z klasy 3 podziwiali krajobraz Ujanowic zimą. Utrwalili go na zdjęciach wykorzystując szkolny aparat fotograficzny.

Uczniowie klasy V  wykonali ozdoby świąteczne, a następnie  wykorzystując  laminator zabezpieczyli  i  udekorowali nimi swoją klasę.

LEKCJE TECHNIKI I PLASTYKI Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘTU ZAKUPIONEGO W RAMACH PROGRAMU

Na lekcjach techniki i plastyki uczniowie klas IV-VII wykonali prace twórcze z materiałów pochodzących z recyklingu, oraz ozdoby i stroiki świąteczne. Uczniowie dzięki zajęciom praktycznym doskonalą swoje zdolności manualne oraz nabywają doświadczenia w pracy z narzędziami.

 

Styczeń

Na zajęciach koła – Klub Matematyka uczniowie klasy V zmierzyli się z łamigłówkami i grami logicznymi. Swoje zmagania utrwalili szkolnym aparatem fotograficznym.

Uczniowie klasy VII dokonali napraw graniastosłupów, sklejając je pistoletem i klejem na gorąco zakupionym w ramach projektu.

Uczniowie klas 1-3 wykorzystali bezprzewodowy pistolet do wykonania upominków na Dzień Babci i Dziadka. Zdjęcia z uroczystości zostały wykonane zakupionym aparatem fotograficznym.

Luty

W podróż z Małym Księciem…

Uczniowie klasy VII w ramach realizacji innowacji pedagogicznej z języka polskiego wykonali makiety z użyciem różnorodnych materiałów. Ich zadaniem było pokazanie tego, co Mały Książę, bohater lektury A. de Saint-Exupery’ego miał na swojej planecie oraz kogo spotkał podczas podróży. Naszą pracę uwieczniliśmy zakupionym w ramach „Laboratoriów przyszłości” aparatem.

Marzec

 

KOLOROWE FIGURY

Uczniowie klasy 3 na lekcji matematyki wykonali kolorowe figury geometryczne, które potem zalaminowali. Będą służyły podczas zajęć matematycznych.

KOLORY- UKŁADANIE

Roman podczas zajęć rewalidacyjnych, układanie figur geometrycznych według kolorów. Wszystko uchwycone w obiektywie aparatu. Zapraszam do galerii.

 

Klub Matematyka

Tym razem uczniowie klasy V ćwiczyli swoją wyobraźnię przestrzenną wykonując modele graniastosłupów. Efekty swojej pracy uwiecznili aparatem fotograficznym zakupionym w ramach „Laboratoriów przyszłości”.

 

 

Na dodatkowych zajęciach z informatyki w marcu i lutym uczniowie mieli możliwość pracy z długopisem 3D. Wszyscy mogli wykazać się kreatywnością i pomysłowością, dzięki czemu powstało wiele ciekawych i oryginalnych prac.

W ramach współpracy interdyscyplinarnej uczniowie zaprojektowali i wydrukowali na drukarce 3D breloki, które zostały rozdane wszystkim uczestnikom i opiekunom biorącym udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym.

Dzięki cyfrowego aparatowi oraz możliwości użycia statywu mogliśmy uwiecznić zorganizowany przez nauczycieli Festiwal Piosenki Wiosennej przeznaczony dla uczniów klas 1-3 oraz przedszkola. Laminator posłużył do przygotowania dyplomów dla dzieci oraz uczniów.

Kwiecień

Wielkanocne figurki

Klasa druga  z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych przy użyciu długopisów 3D tworzyła elementy kojarzące się ze świętami, uczniom udało się wykonać pisanki, baranki, zajączki według własnych pomysłów. Zajęcia miały na celu pobudzenie kreatywności u dzieci oraz przypomnienie tradycji i zwyczajów wielkanocnych.

„Szalone zakupy”

Uczniowie klasy V na zajęciach w Klubie Matematyka ćwiczyli umiejętności wykonywania działań na ułamkach dziesiętnych. Swoje zmagania uwiecznili na zdjęciach, wykonanych aparatem zakupionym z projektu Laboratoria Przyszłości.

Projekt klasy V

Uczniowie klasy V podczas lekcji j. angielskiego przygotowywali plakaty dotyczące słownictwa związanego z Wielkanocą. Ich prace uwieczniliśmy aparatem zakupionym w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”.

 

Na zajęciach kółka przyrodniczego oraz lekcjach biologii uczniowie wykorzystywali mikroskopy do prowadzenia obserwacji. Uczniowie klasy trzeciej wykorzystali też aparat fotograficzny, by uwiecznić na zdjęciach zwiastuny wiosny.

Na lekcji języka niemieckiego klasa 7, wykorzystując dostępny sprzęt (aparat fotograficzny, statyw, mikrofon), nagrała krótki filmik, przedstawiający ich zainteresowania. Następnie dokonali obróbki filmiku.

 

Konkurs czytelniczy Czar par
Chętni uczniowie klasy IV wykorzystywali sprzęt zakupiony w programie Laboratoria Przyszłości i laminowali dyplomy dla uczniów klas I-III. Doraźna pomoc bibliotekarzowi jest formą zaangażowania uczniów w życie szkoły. Oto efekty ich pracy:

Dzień Ziemi 2023

W ramach przygotowań do obchodów Dnia Ziemi przygotowana została gazetka tematyczna dotycząca tego święta do przygotowania, której posłużył  sprzęt zakupiony w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”.

 

Przygotowania do Dnia dobrych uczynków

W ramach przygotowań do akcji przeprowadzanej 19 maja Samorząd Uczniowski przygotował plakaty z użyciem laminatora zakupionego w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”.

Na lekcji historii uczniowie klasy 4, wraz z nauczycielem udali się na wycieczkę szlakami tajnego nauczania. Uczniowie zatrzymali się przy pomniku, upamiętniającym nauczycieli tajnego nauczania, nieistniejącej placówce, a także przy grobie Zofii Oleksy, głównej organizatorki Tajnego Nauczania.  Uczniowie przy każdym z miejsc zrobili zdjęcia, wykonane aparatem zakupionym z projektu Laboratoria Przyszłości.

Uczniowie klasy 6 na lekcji historii zalaminowali fotografię przedstawiające najważniejsze wydarzenia z historii XX wieku.  Będą one zdobić salę historyczną, a także będą wykorzystywane podczas zajęć.

„Kto pierwszy” – na zajęciach dodatkowych Klub Matematyka, uczniowie klasy V poznawali świat liczb ujemnych, ćwiczyli dodawanie tych liczb, rywalizując kto pierwszy dotrze na metę wyścigu. Swoje zmagania uwiecznili aparatem fotograficznym zakupionym w ramach „Laboratoriów przyszłości”.

Uczniowie klas 1-3 wykorzystali laminator do stworzenia gazetki profilaktycznej „Nie pal przy mnie, proszę!” oraz pięknych certyfikatów na Dzień Mamy i Taty.  Dzięki aparatowi fotograficznymi zrobione zostały również zdjęcia, z tego ważnego wydarzenia.

Czerwiec

Podsumowanie innowacji „Oswoić lekturę” w klasie VII

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas VII-VIII wzięli udział w innowacji pedagogicznej z języka polskiego. Celem innowacji było utrwalenie najważniejszych informacji dotyczących lektur obowiązkowych na egzaminie ósmoklasisty, poprzez zastosowanie metod aktywizujących na lekcjach języka polskiego. Uczniowie wykonywali zadania wykorzystując wiedzę z innych przedmiotów – informatyki, biologii, plastyki, techniki. Podsumowaniem w klasie VII było wykonanie kadrów z filmu na bazie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Efekty pracy zostały utrwalone przy pomocy laminatora zakupionego w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”.

Uczniowie klasy IV ćwiczyli dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych robiąc „Szalone zakupy” . Swoje zmagania uwiecznili aparatem fotograficznym zakupionym w ramach „Laboratoriów przyszłości”.

Wychowawczynie klas 1-3 wykorzystały laminator do przygotowania dyplomów dla uczniów z klas 1-3, którzy wzięli udział w Szkolnym Konkursie Ortograficznym oraz uzyskali tytuły mistrzów w roku szkolnym 2022/2023.