Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach

Telefon:
18 33 34 011

Adres szkoły:
Ujanowice 55
34-603 Ujanowice

Email:
kontakt@zsujanowice.edu.pl