Hymn Szkoły - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Hymn Szkoły

HYMN SZKOŁY

Ziem sądeckich sławna pani
Kingo, perło Klary cór,
Tobie pieśń niesiemy w dani,
boś Ty dla nas cnoty wzór.
Wszakżeś nam królową była,
więc niedolę naszą znasz,
zawsze o lud się troszczyłaś,
więc i dla nas serce masz.