Hymn Szkoły - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Hymn Szkoły

Szkoła posiada hymn – „Ziem sądeckich sławna Pani”. Hymn śpiewany jest podczas najważniejszych uroczystości szkolnych od dnia 2 maja 1991 roku.

Ziem sądeckich sławna Pani
tekst i muzyka ks. Wejtoń TJ

1.
Ziem sądeckich sławna Pani,
Kingo, perło Klary cór,
Tobie pieśń tę niesiem w dani,
Boś Ty świętych cnót nasz wzór.
Ty dziś z niebios rajskiej chwały,
Patrzysz ku nam na nasz bój,
Jak nam oczy łżą wezbrały,
Jak dziś biedny naród Twój.

2.
Wszakże nam Królową byłaś,
Więc niedolę naszą znasz,
Zawsze o lud się troszczyłaś,
To i dla nas serce masz.
Dziś wypraszaj łaski z nieba,
By w świętości wytrwał lud,
I ziemskiego uproś chleba,
By spokojnie żył twój lud.

3.
Tyś się Bogu poświęciła
Strojąc duszę w kwiatów wian,
Przez Twe dłonie Matko miła
Cud niejeden zdziałał Pan.
Chroń nasz Klasztor Kingo droga,
Naród polski broń i strzeż;
Wszystkich prowadź przed tron Boga,
W szczęśliwości wiecznej zbierz.