Światowa kampania przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach
Aktualności / Przedszkole

Światowa kampania przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Aktualności / Przedszkole 19.12.2019

Światowa kampania przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Światowa kampania przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata.

Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, wwracać uwagę oraz uczyć widzieć więcej i lepiej.

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać