Wieczór filmowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Wieczór filmowy

19 kwietnia przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego z klasy 7 zorganizowały wieczór filmowy dla klas 4-8.

Była to samodzielnie zorganizowana akcja SU. Organizatorki zadbały o odpowiednią atmosferę i wygodne siedzenia do oglądania filmów, a także o specjalne miejsca dla opiekunów. Wysoka frekwencja pokazała, że było warto! Nad bezpieczeństwem uczniów czuwały p. Marta Augustyn, p. Katarzyna Stach oraz p. Sylwia Puch.

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać