Spotkanie organizacyjne - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach
Aktualności / Szkoła podstawowa

Spotkanie organizacyjne

Aktualności / Szkoła podstawowa 07.09.2023

Spotkanie organizacyjne

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ujanowicach serdecznie zaprasza na spotkanie organizacyjne i z wychowawcami klas w dniu 11.09.2023 r.
Tematem spotkania będzie zapoznanie z podstawową dokumentacją pracy szkoły, wymaganiami edukacyjnymi, systemem oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz wybory Rad Rodziców.
Godziny spotkań:
15:45 oddziały przedszkolne
16:30 spotkanie ogólne na świetlicy
17:00 spotkanie z wychowawcami w klasach
17:30 spotkanie na świetlicy Rad Rodziców

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać