MegaMisja - zadanie 3 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach
Aktualności / Szkoła podstawowa

MegaMisja – zadanie 3

Aktualności / Szkoła podstawowa 24.09.2021

MegaMisja – zadanie 3

Kolejna misja za nami!

Po trzeciej misji Kreatywne Trzeciaki uświadomiły sobie, jak wiele informacji zdobywają o świecie każdego dnia. Wymieniły również źródła, z których informacje mogą być dostarczane, a także opowiedziały, z jakich źródeł informacji oni najczęściej korzystają.

Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, zapoznali się z przedstawionymi przez nauczyciela informacjami, zauważyli, że niektóre z nich są nieprawdziwe, dlatego już wiedzą, że nie wszystkie źródła, z których czerpią informacje są wiarygodne. Dowiedzieli się z kim i w jaki sposób rozmawiać o wiarygodności źródła. Poszukiwali również znaczenia słowa „media” oraz słusznie zauważyli, że nie wszystko, co jest w nich przekazywane musi być prawdą, ale mimo to media mają także pozytywne strony, ponieważ mogą posłużyć do sprawdzenia zdobytej wiedzy. Kolejne zadanie wykonywali w czterech zespołach, w których oceniali wiarygodność informacji przekazywanych przez przedstawione na obrazkach źródła. We wszystkich grupach najbardziej wiarygodni okazali się rodzice i nauczyciele, ale także w opinii dzieci w gazecie można znaleźć większość prawdziwych informacji.

Na zakończenie zajęć dzieci zastanawiały się komu i jakie pytania należy zadań, aby uzyskać najbardziej wiarygodną odpowiedź, stworzyliśmy zestaw pytań oraz poszukiwaliśmy na nie odpowiedzi we wszystkich możliwych źródłach, aby były one jak najbardziej wiarygodne.

To były bardzo ciekawe zajęcia, dzieci wdawały się w dyskusję, wymieniały poglądami i spostrzeżeniami, były bardzo zaangażowane i aktywne.

Czekamy na wykonanie kolejnej misji!

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać