W Tuwimowie - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Dnia 1 lutego 2024 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy pt. Magiczne wiersze Juliana Tuwima, czyli W Tuwimowie dla klas II-III zorganizowany przez bibliotekarza.

Uczniowie zapoznali się z 10 wierszami poety dziecięcego i ustnie  odpowiadali na losowo wybrane pytania w obecności dyrektora, wychowawców, bibliotekarza i uczniów kl. II-III. W rywalizacji godzinnej zwyciężyli uczniowie kl. II różnicą tylko ½ punktu. Drugie miejsce zajęli uczniowie III klasy. Nagrodą  za udział w rywalizacji były pozytywne emocje, dyplomy i słodycze.

Należy zaznaczyć, że dzieci lubią poezję naszego poety i potrafią całe fragmenty recytować na pamięć.  Gratulacje!

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać