Zawodowy GPS - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Za nami VII edycja Powiatowego Konkursu Zawodowy GPS . Konkurs skierowany był do młodzieży klas ósmych z terenu naszego powiatu. Jego celem było rozbudzanie wśród uczniów klas ósmych szkół podstawowych zainteresowania zawodami geodety, budowlańca, gastronoma, hotelarza, ekonomisty, handlowca, technika rachunkowości czy też weterynarza oraz przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.

Konkurs przebiegał dwuetapowo:

I etap składał się z 30 pytań testowych – młodzież rejestrowała się elektronicznie na platformie konkursu, wybierając jedną z ośmiu branż.
II etap obejmował wykonie prezentacji multimedialnej na wskazany przez organizatora konkursu temat.

Naszą szkołę reprezentowała dwójka uczniów z klasy 8a – Faustyna Pajor i Patryk Stach. Komisja konkursowa po ocenieniu wszystkich prac wyróżniła prezentację Patryka.

Gratulujemy!!!

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać