Zapytanie ofertowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Zapytanie ofertowe

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ujanowicach poszukuje dostawców pomocy dydaktycznych oraz wykonawców remontów w ramach projektu „Przedszkola równych szans w Gminie Laskowa”.

Zakres zadań w ramach projektu to m.in. w ogólnym zarysie  to:

1) Doposażenie kuchni,- zmywarko-wyparzarka,kuchnia gazowa 4 – palnikowa
2) Doposażenie placu zabaw na potrzeby dzieci niepełnosprawnych; karuzela tarczowa, huśtawka „bocianie gniazdo” , zestaw zabawowy.
3)Doposażenie sali w najpotrzebniejszy sprzęt multimedialny; tablica  multimedialna wraz z rzutnikiem.
4)Doposażenie w materiały edukacyjne ,w tym dla dzieci niepełnosprawnych.
5) Prace remontowo- budowlane m, in.takie jak:
 a) adaptacje pomieszczenia   na salę terapii sensorycznej
b) adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla dzieci niepełnosprawnych,
c) remont podłogi w korytarzu przedszkolnym,
d) wykonanie drzwi i poszerzenie  drzwi wewnętrznych
e) wyburzenie części ściany przedszkola i wykonanie ścianki działowej,
f)  wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przed Samorządowym Przedszkolem.
Zainteresowanych prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie w/w zadań.Szczegółowe informacje co do założeń projektowych uzyskacie Państwo bezpośrednio u dyrektora  lub w sekretariacie szkoły.

Oferty należy składać na adres e-mail gimujanowice@szkola.wp.pl do dnia 14.03.2020 r.

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać