Wyróżnienie dla Zespołu Szkół w Ujanowicach - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach
Aktualności / Szkoła podstawowa

Wyróżnienie dla Zespołu Szkół w Ujanowicach

Aktualności / Szkoła podstawowa 30.04.2018

Wyróżnienie dla Zespołu Szkół w Ujanowicach

13 czerwca w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyła się konferencja pn. „Wychowanie w obliczu współczesnych problemów”, zorganizowana w ramach projektu „Bezpieczny Powiat Limanowski” pod patronatem Powiatu Limanowskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Podczas konferencji wręczono certyfikaty osobom, które wzięły udział w kampanii pn. „Niebieska Wstążka” Kocham! Nie bije! Pomagam! oraz wyróżnienia dla szkół, które w szczególny sposób wykazały się zaangażowaniem w działania profilaktyczne, edukacyjno-informacyjne prowadzone w celu przeciwdziałania przemocy .

Zespół Szkół im. Świętej Kingi w Ujanowicach został wyróżniony za szczególne zaangażowanie w kampanię i szerzenie idei przeciwdziałania przemocy w szkole, rodzinie i otoczeniu poprzez aktywizację dzieci i młodzieży w niestandardowe i innowacyjne działania psychoedukacyjne. 

Podczas trwania kampanii w naszej szkole zorganizowano Szkolny Konkurs Filmowy „Żyję aktywnie bezpiecznie i zdrowo”, w ramach którego nakręcono osiem filmów 2 minutowych dotyczących problematyki zapobiegania przemocy w rodzinie, uzależnieniom, cyberprzemocy, przestępczości nieletnich oraz promowania zdrowego i aktywnego trybu życia. Wśród uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz 1-3 gimnazjum pedagog szkolny p. Anna Hojda przeprowadziła cykl zajęć o tematyce agresji i przeciwdziałania przemocy.
Na znak solidarności z ofiarami przemocy w rodzinie zarówno uczniowie jak i pracownicy szkoły nosili przypięte na piersi niebieskie wstążki, które zostały wykonane przez uczennice ze Szkolnego Koła Wolontariatu (300 sztuk).
By zapobiegać zjawisku przemocy i uwrażliwić młodych ludzi na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka w naszej szkole zostały zorganizowane spotkania dla uczniów:
•    Dnia 16 listopada mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole wybitnego psychologa księdza dr Jerzego Smolenia. W spotkaniu wzięły udział klasy gimnazjalne. Miało ono formę odpowiedzi na pytania dotyczące współczesnych problemów młodzieży, które uczniowie anonimowo (na kartkach) kierowali do przybyłego gościa.
•    Dnia 25 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie klas II gimnazjum z panią Dorotą Stanisławczyk pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej oraz dzielnicowym mł. asp. Marcinem Drużkowskim. Na spotkaniu poruszone zostały tematy zawiązane z pracą GOPS, formami udzielanej pomocy, procedurą „Niebieskiej Karty” oraz przedstawiono zadania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
•    Uczniowie klasy 5 szkoły podstawowej brali udział w cyklu warsztatów prowadzonych przez psychologów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Limanowej:
– Rozwiązywania konfliktów w zespole klasowym
– Asertywność i komunikacja bez agresji
– Uczymy się samokontroli – jak radzić sobie z trudnymi emocjami
– Tolerancja i akceptacja w zespole klasowym
– Jak radzić sobie ze stresem

•    Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej podczas spotkania z st. sierż. Iwoną Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej mieli okazję poznać zagrożenia płynące z sieci internetowej (cyberprzemoc).

Zorganizowano również warsztaty dla nauczycieli: „Jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze. Budowanie strategii przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole”. Jego celem było poszerzenie repertuaru reakcji nauczyciela o nowe, bardziej efektywne metody wychowawcze i zwiększanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać