Wolontariat - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Wolontariat

Od wielu lat w naszej szkole funkcjonuje szkolny wolontariat. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można osiągnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.
Uczniowie są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść pomoc, służąc tak potrzebującym jak  i samym sobie. Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno wychowawczy. Ukierunkowana jest ona w naszej szkole na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i pozaszkolne.

  • poza terenem szkoły – np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, chorych itp.) i przy współpracy instytucji i organizacji;
  • na terenie szkoły i na rzecz szkoły – organizacja imprez o charakterze profilaktycznym, pomoc kolegom w razie choroby bądź innych sytuacji życiowych.

 

Akcje, które organizujemy cyklicznie to:
– „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”- zbieramy maskotki, zabawki, słodycze, książki, gry, które przekazujemy na poczet akcji.
– „SPOTKANIE WIGILIJNE” dla uczniów z niepełnosprawnością z Gminy Laskowa,
– Zbiórka baterii- akcja ekologiczna,
– Zbiórka nakrętek- które przekazujemy na zakup wózka dla niepełnosprawnego chłopca,
– Zbiórka makulatury

 

 

 

 

 

WOLONTARIAT W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

W bieżącym roku szkolnym do Szkolnego Koła Wolontariatu zgłosiło się 34 uczniów gimnazjum.

Opiekunowie grupy: Monika Matras, Anna Hojda.

 

Jak co roku wolontariusze pomagają w organizacji imprez szkolnych:

 

Andrzejki – wolontariuszki jako wróżki prowadziły zabawę andrzejkową. Zadbały o atmosferę pełną wróżb i magii.

 

 

 

Cała Polska czyta dzieciom

to kampania społeczna, której głównym celem jest zachęcanie dorosłych do codziennego, przynajmniej 20-minutowego czytania dzieciom. Szkolny Klub Wolontariatu również dołączył się do akcji czytania książek najmłodszym.
3 października wolontariuszki z klasy II gimnazjum odwiedziły oddział przedszkolny naszej szkoły oraz Samorządowe Przedszkole w Ujanowicach, gdzie wcieliwszy się w postacie z bajki przeczytały dzieciom utwór pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Następnie wszyscy razem zaśpiewali piosenkę o Krasnoludkach, a na koniec każde dziecko otrzymało od Królewny Śnieżki podarunek w postaci jabłka.

 

 

Zbiórka zakrętek 

 

 

 

I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” – zbiórka zabawek i artykułów spożywczych dla potrzebujących

 

 

 

Mikołajkowa muffinka– dochód ze sprzedaży przeznaczony na „Integracyjne Spotkanie Wigilijne 2016”

 

 

 

 

Integracyjne Spotkanie Wigilijne 2016 

16 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół im. Świętej Kingi w Ujanowicach już po raz czwarty odbyło się Integracyjne Spotkanie Wigilijne dla uczniów z niepełnosprawnością z terenu Gminy Laskowa. Uczestniczyło w nim w sumie 18 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jaworznej, Zespołu Szkół w Laskowej oraz Zespołu Szkół w Ujanowicach. Wszystkich przybyłych gości przywitała pani dyrektor mgr Elżbieta Sabik, a następnie odbyły się Jasełka przygotowane przez uczniów klas O-III szkoły podstawowej. Kolejnym punktem spotkania było wspólne wykonywanie ozdób świątecznych. Dzieci z pomocą szkolnych wolontariuszy wyczarowały piękne bałwanki i choinki, które zabrały ze sobą do domów.
Po wyczerpującej pracy przyszedł czas na tradycyjną wieczerzę wigilijną. Łamanie się opłatkiem, składanie życzeń to wzruszający moment dla każdego. Ale święta Bożego Narodzenia kojarzą się dzieciom również z prezentami. I tak też było u nas. Każdy z zaproszonych gości otrzymał wspaniały prezent, który mamy nadzieję będzie przypominał o wspólnym tegorocznym spotkaniu wigilijnym.

Szkolne Koło Wolontariatu

 

 

 

 

Karnawałowe babeczki

 

 

 

Zabawa karnawałowa

Dnia 17 stycznia 2017 roku w naszej szkole odbyła sie zabawa choinkowa. Większość uczestników choinki postarało się o ładne i ciekawe kostiumy oraz maski. Wszystkie dzieci wyglądały pięknie i oryginalnie. Szkolny Wolontariat zorganizował i przeprowadził wiele ciekawych zabaw, konkursów. Wszystkie zabawy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Do udziału  w nich było bardzo wielu chętnych. Sprawiły one dzieciom radość i urozmaiciły całą zabawę choinkową.

 

 

 

Świąteczne kartki dla emerytów i partnerów szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOLONTARIAT W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

„BEZPIECZNI NA DRODZE”
Wolontariusze odwiedzili grupę swoich najmłodszych kolegów. Spotkanie to miało na celu przekazanie dzieciom informacji na temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Dzieci dowiedziały się, jak należy przechodzić przez jezdnię, a także do czego służą odblaski i dlaczego ratują życie. Wolontariusze spędzili z dziećmi czas na zabawie i nauce.

„SPOTKANIE WIGILIJNE DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z GMINY LASKOWA”
Grupa szkolnego wolontariatu co roku bierze aktywny udział w przygotowaniu spotkania przy wigilijnym stole  dla wszystkich uczniów z niepełnosprawnością z Gminy Laskowa oraz ich opiekunów. Młodzież opracowuje nie tylko ciekawe zabawy, pomaga w przygotowaniu przedstawienia, ale również służy pomocą w każdej sytuacji.  Każdy wolontariusz ma do spełnienia swoje zadanie. Jest to dzień pełen emocji i wrażeń. Zapraszamy do albumu fotograficznego.

„ŚWIĄTECZNY DAR” 
Zbiórka żywności długoterminowej, środków czystości i zabawek, zebrane produkty zostały przekazane dla rodzin najbardziej potrzebujących.W roku 2014/2015 paczki otrzymało 5 rodzin. W roku szkolnym 2015/2016 paczki otrzymały dzieci z niepełnosprawnością – 10 paczek.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie naszej akcji.

„POMOC DLA KODYMIA” 
Wolontariusze zorganizowali akcję „Pomoc dla Kodymia – Mam to dam”- miała ona na celu kwestę na rzecz budowy kaplicy w Kodymiu na Ukrainie. Została ona zapoczątkowana przez  księdza Stanisława, który był katechetą w naszej szkole, a obecnie przebywa właśnie w Kodymiu. Akcja ta polegała na kweście. Uczniowie w czasie przerw mogli wrzucać wolne datki do puszki, a za dar serca otrzymywali zdrowy sok, jabłko i ciasteczka.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie naszej akcji!

„Akcje charytatywne”
Wolontariusze zawsze aktywnie włączają się w zbiórki na rzecz osób potrzebujących. W roku szkolnym 2014/2015 odbyły się trzy takie akcje.

„I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” 
Akcja w trakcie której zbieramy maskotki, zabawki, słodycze, książki, gry, które następnie przekazujemy do Stróży. Akcja polega na zorganizowaniu dla najbardziej potrzebujących dzieci prezentów świątecznych. W tym celu została przeprowadzona zbiórka „starych” zabawek wśród dzieci z naszej szkoły. Oprócz zabawek w przygotowywanych paczkach znajdą się również słodycze, książki, zeszyty, owoce oraz gry.

Ognisko wolontariuszy i grupy projektowej
W pięknym miejscu w Żmiącej odbyło się spotkanie wolontariuszy i uczniów zaangażowanych w projekt edukacyjny. Oprócz wspólnej zabawy, pieczenia kiełbasek był to czas na pogaduchy!

Pomoc w organizacji imprez szkolnych
Wolontariusze aktywnie włączają się w pomoc przy organizacji imprez szkolnych. Najczęściej pomagają przy imprezach w klasach 0-III. Chętnie bawią się z dziećmi w czasie zabawy choinkowej, Andrzejek czy innych imprez.