Święto Szkoły - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Święto Szkoły

19 czerwca obchodziliśmy Święto Szkoły. Szkoła to miejsce, gdzie pielęgnuje się wartości, stoi na straży  słowa i służy krzewieniu wiedzy o przeszłości narodu oraz dba o dobre imię patrona. Wiele szkól nosi imię sławnych postaci, które w przeszłości odegrały znaczącą rolę dla narodu polskiego, to również pokazanie młodym pokoleniom wzorów do naśladowania. Dziś, gdy często rolę wzorców osobowych przejmują idole kreowani w świecie mediów, może warto zastanowić się nad bohaterami, którzy nie bez powodu znaleźli swoje miejsce w panteonie historii.

Uczniowie naszej szkoły w szczególny sposób uczcili swoją patronkę, udając się na wycieczkę do kopalni soli w Bochni, gdzie w kaplicy uczestniczyli we mszy świętej, a następnie rozpoczęli zwiedzanie kopalni, miejsca, które w wyjątkowy sposób jest związane ze Św. Kingą.

A  oto krótka wzmianka o patronce naszej szkoły

Św. Kinga urodziła się w 1234 r., była córką króla Węgier Beli IV, została poślubiona przez sandomierskiego księcia Bolesława Wstydliwego. Święta karmiła biedaków, opiekowała się kobietami, które spodziewały się potomstwa, fundowała kościoły, osobiście angażowała się w sprawy sądowe, aby bronić sierot, wdów i ubogich. Wspierała także męża w podejmowaniu trudnych decyzji. W Kościele katolickim jest wspominana 24 lipca. Święta Kinga wiele czasu poświęcała chorym, których odwiedzała. Nic ze skarbów, które posiadała, nie zużyła na własne potrzeby. Wyrzekła się bogactwa, przywilejów, książęcej godności, jak również całego szczęścia ziemskiego. Św. Kinga zmarła 24 lipca 1292 r. W 1999 r. została kanonizowana przez Jana Pawła II, który przybył do Starego Sącza. Święta Kinga jest szczególnie bliska bocheńskim górnikom. Otwarcie eksploatacji złóż soli kamiennej w Bochni z woli księcia Bolesława i jego małżonki księżnej Kingi przyczyniło się do rozwoju miasta i regionu.

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać