Święto Pieczonego Ziemniaka - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach
Aktualności / Szkoła podstawowa

Święto Pieczonego Ziemniaka

Aktualności / Szkoła podstawowa 05.10.2021

Święto Pieczonego Ziemniaka

Uczniowie klas 1-3 brali udział w międzyklasowyh zawodach sportowych.

Dzisiaj w naszej szkole zorganizowaliśmy zawody sportowe z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka. Przed zawodami zapoznaliśmy się z historią powstania ziemniaka oraz sposobami jego wykorzystania. Następnie udaliśmy się na halę sportową, gdzie braliśmy udział, w różnych konkurencjach z ziemniakami: „Bieg z ziemniakiem”, „Skoczny ziemniak” ,„Podaj ziemniaka”, „Ziemniakowa równowaga”, „Nosimy ziemniaki”, „Zbiory ziemniaków”, „Spacer z ziemniakiem”. Wszyscy uczniowie bardzo zaangażowali się w przeprowadzane zawody i brali w nich czynny udział.

Na koniec każdy z uczniów otrzymał dyplom za aktywny udział w międzyklasowych zawodach sportowych, a po powrocie do klasy dzieci wykonały ziemniaczane jeże.

Dzień uważamy za bardzo udany!

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać