ŚLUBUJEMY ! - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

26 października uczniowie klasy pierwszej zostali włączeni do społeczności uczniowskiej. Uczniowie klasy pierwszej w obecności wszystkich zaproszonych gości zaprezentowali program artystyczny, w którym recytowali wierszyki, śpiewali piosenki, tańczyli oraz zdali swój pierwszy egzamin na ucznia. Niespodzianką dla uczniów i rodziców był film „Z albumu wspomnień.” Następnie odbyła się oficjalna część uroczystości. Słowa ślubowania wypowiadane były przed szkolnym sztandarem. Pani Dyrektor mgr Elżbieta Sabik dokonała uroczystego aktu pasowania dzieci na uczniów. Towarzyszyła temu podniosła atmosfera, a na buziach dzieci rysowały się wielkie emocje. Pierwszoklasiści usłyszeli od swoich starszych kolegów słowa pochwały oraz rady na szkolną przyszłość. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie przez Panią Dyrektor pamiątkowych dyplomów, a od rodziców wspaniałych upominków i słodyczy. Uroczystość przygotowały: mgr Agnieszka Chełmecka – wychowawczyni klasy 1, Magdalena Czachurska – Bieda oraz Monika Kuśnierz – Ruchała.

Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie wszystkim rodzicom.

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać