Rekrutacja do klasy I i przedszkola - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach
Aktualności / Przedszkole

Rekrutacja do klasy I i przedszkola

Aktualności / Przedszkole 07.02.2022

Rekrutacja do klasy I i przedszkola

 

Terminy przeprowadzania rekrutacji

do Samorządowego Przedszkola i do klasy pierwszej

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ujanowicach

na rok szkolny 2022/2023

 

  • 15-28.02.2022 r. – złożenie wniosku do Przedszkola i do klasy I
  • 15-28.02.2022 r. – złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci, które w bieżącym roku szkolnym uczęszczają do Przedszkola
    w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ujanowicach
  • 01-18.03.2022 r. weryfikacja wniosków
  • 23 marca 2022 r.podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 24-29.03.2022 r.złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna pisemnego oświadczenia potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego i do klasy I
  • 31 marca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Regulamin rekrutacji- przedszkole

Regulamin rekrutacji- szkoła podstawowa

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w załącznikach. Można je również pobrać w sekretariacie szkoły.

 

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać