Rekrutacja 2021/2022 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach
Aktualności / Szkoła podstawowa

Rekrutacja 2021/2022

Aktualności / Szkoła podstawowa 12.02.2021

Rekrutacja 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ujanowicach informuje,
że rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych
oraz do klasy I odbywać się będzie w dniach 15.02 – 26.02.2021 r.

Wnioski można pobrać oraz złożyć w wyżej wymienionym terminie w sekretariacie szkoły.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Wniosek do klasy I Szkoły Podstawowej

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać