Projekt BOHATERON - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Projekt BOHATERON

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła uczestniczy w projekcie BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE.

Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju.

Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na internetowej stronie projektu:
https://bohateron.pl/

 

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać