Programy profilaktyczne - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Programy profilaktyczne

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W SZKOLE

 

Programy realizowane we współpracy z Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Limanowej: 

  „Nie pal przy mnie proszę”
Program Edukacji Antytytoniowej

Program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę” ma przede wszystkim na celu wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nas papierosy. Adresatami programu są uczniowie klas I – III szkoły podstawowej oraz rodzice i opiekunowie. Celem głównym programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Tematyka programu realizowana jest podczas zajęć z edukacji społecznej, dotyczy ona przede wszystkim zdrowia, sposobów dbania o nie, czynników, które mogą mu zagrażać, a także metod radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. Gazetka informacyjna na temat realizowanego programu została umieszczona na korytarzu szkolnym, jest dostępna dla uczniów, jak również rodziców. Podsumowanie realizacji programu odbędzie się w maju, wtedy również zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 pt. „Nie pal przy mnie, proszę”.

Wybierz życie – Pierwszy Krok

Celem głównym programu jest zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę. Program skierowany jest do uczniów klas 7 i 8.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu;
  • Kształtowanie świadomości na temat czynników zwiększających ryzyko raka szyjki macicy;
  • Motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie;
  • Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym;
  • Dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne.

Program realizowany jest w czasie lekcji wychowawczych, lekcji biologii, a także przy współpracy z pielęgniarką szkolną.

Profilaktyka HIV/AIDS

Liczba osób zakażonych HIV wciąż wzrasta. Nieleczone zakażenie HIV prowadzi do AIDS. Wbrew obiegowej opinii na ryzyko zakażenia HIV narażeni mogą być wszyscy – bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, religię i rasę. W związku z tym, wiedza na temat HIV i AIDS jest niezbędna każdemu człowiekowi, a zatem podejmowane różnego rodzaju działania edukacyjne w tym zakresie są bardzo pożądane.

Cele realizowanych działań:

  • podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS oraz zmiany postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie,
  • rozwijanie u uczniów zainteresowań problemem HIV/AIDS,
  • kształtowanie postawy akceptacji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych
    na AIDS.

Proponowana tematyka wynika z  realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Program realizowany przez pedagoga i psychologa.

Znamię! Znam je?

Program edukacyjny „Znamię! Znam je?” dotyczy profilaktyki czerniaka. W Polsce co roku odnotowuje się około 50 tys. przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym 3 tys. zachorowań na czerniaki. Czerniak stanowi tylko 6% wszystkich nowotworów skóry, ale aż 80% chorych na czerniaki umiera z tego powodu. Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce podwaja się co 10 lat. Wpływ na tę sytuację ma między innymi zmiana zachowań Polaków,                 w tym nadmierne opalanie, oddawanie się kąpielom słonecznym bez właściwej ochrony, a także korzystanie z solariów, szczególnie przez osoby w młodym wieku. Program ten realizowany jest w trakcie lekcji biologii.

INNE PROGRAMY:

„Sprzątamy dla Sądecczyzny”

ECO ŚWIADOMI MŁODZI OBYWATELE MAŁOPOLSKI

Dzień Ziemi co roku obchodzony jest pod innym hasłem przewodnim. W 2024 motywem przewodnim Dnia Ziemi jest hasło: „Zainwestuj w naszą planetę”. Nazwa ta przypomina, iż wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za naszą planetę oraz że zwykłe, codzienne czynności mogą przeciwdziałać zmianom klimatu.

Akcja organizowana w ramach Dnia Ziemi przez p. Martę Augustyn i p. Agnieszkę Lasyk.