Oto wielki kapłan - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Oto wielki kapłan

Oto Wielki Kapłan taki tytuł nosił montaż słowno-muzyczny o życiu i działalności śp. Ks. Jubilata Bernardyna Dziedziaka, który odbył się w naszym  kościele parafialnym dnia 02.06.2019 roku w wykonaniu chóru Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ujanowicach. Uczniowie uczcili pamięć wieloletniego katechety, proboszcza i dziekana, który całe życie  (62 lata) pracował w naszej parafii. Ksiądz Bernardyn Dziedziak został skierowany przez biskupa Leona Wałęgę do Ujanowic 1 sierpnia 1923 roku na pierwszą i  zarazem ostatnią placówkę w swoim życiu. Ukochał tę ziemię i jej mieszkańców całym sercem z ich wadami i zaletami. Był niezwykłym Człowiekiem, nietuzinkowym dlatego uczniowie chcieli przypomnieć jego  postać, Jego życie, służbę Bogu i ludziom, aby pozostał w naszych myślach i sercach. Na uroczystość przybyła wnuczka brata ks. Dziedziaka p. Małgorzata

Komsta, która zaprosiła chór na występ do Grybowa, byłego  kościoła rodzinnego ks. B.  Dziedziaka.

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać