Historia Przedszkola - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Historia Przedszkola

Przedszkole w Ujanowicach sięga swymi korzeniami roku 1974, kiedy to zostało założone pod dyrekcją mgr Haliny Kocoń, pod nazwą Państwowe Przedszkole w Ujanowicach. Początkowo mieściło się w gminnym budynku pod adresem Ujanowice 2, oferując opiekę i naukę dla dzieci w dwóch oddziałach: grupa mieszana dla dzieci w wieku
3-5 lat oraz klasa „0” dla dzieci w wieku 6 lat. W tamtych czasach nauczycielami
w przedszkolu były mgr Halina Kocoń, mgr Krystyna Matusik, mgr Halina Oleksy,
mgr Małgorzata Gołąb, mgr Marta Uryga, mgr Anastazja Uryga, mgr Barbara Krzyżak oraz mgr Katarzyna Stach, których staranność i zaangażowanie wnosiło wiele do rozwoju najmłodszych mieszkańców Ujanowic.

Na przełomie lat w przedszkolu w Ujanowicach pracowali również liczni pracownicy niepedagogiczni, których praca była niezmiernie ważna dla sprawnego funkcjonowania placówki. Odpowiadali za utrzymanie czystości w budynku, codziennie przeprowadzając porządki w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach. Były to Maria Zelek, Zofia Kocoń,  Jadwiga Zelek, Zofia Faron, Zofia Grzybowska oraz Anna Kołodziej. Dzięki zaangażowaniu pracowników niepedagogicznych, przedszkole mogło zapewniać dzieciom bezpieczne oraz przyjazne środowisko do nauki i zabawy. Wsparcie i wkład tych pracowników są niezmiernie cenione przez społeczność przedszkolną.

W roku 1994 nastąpiły zmiany w kierowaniu szkołą. Na emeryturę odeszła dyrektor Halina Kocoń, a funkcje dyrektora szkoły przez kolejne 23 lata pełniła mgr Halina Oleksy.
W roku 2004 przedszkole przeszło znaczące zmiany. Placówka przeniosła się do nowego budynku zlokalizowanego pod adresem Ujanowice 55. Zmianie uległa również nazwa placówki na Samorządowe Przedszkole w Ujanowicach. W nowej lokalizacji przedszkole zyskało większe możliwości rozwoju i zapewnienia wysokiej jakości opieki. Do kadry pedagogicznej dołączyła mgr Teresa Rosiek, która wraz z resztą zespołu kontynuowała misję przedszkola jako centrum edukacyjne i społeczne. W nowym budynku przedszkola funkcjonował jeden oddział przedszkolny w grupie wiekowej 2,5 – 5 lat. Zajęcia dla dzieci 6cio letnich odbywały się w klasie „0” Szkoły Podstawowej jako Oddział Przedszkolny
w Szkole Podstawowej.

W roku 2017 przedszkole w Ujanowicach przeszło kolejne zmiany, gdy połączyło się ze Szkołą Podstawową, tworząc jeden Zespół Szkolno-Przedszkolny pod dyrekcją mgr Elżbiety Sabik, która objęła to stanowisko po odejściu na emeryturę mgr Haliny Oleksy. Dzięki połączeniu przedszkole zyskało dodatkowe sale, co pozwoliło na zwiększenie liczby oddziałów. Nowe możliwości infrastrukturalne umożliwiły również przyjęcie większej liczby dzieci oraz zapewnienie im jeszcze lepszych warunków nauki i zabawy.

Wraz z rozszerzeniem działalności do zespołu pedagogicznego dołączyli nowi nauczyciele: mgr Zuzanna Rosiek, mgr Anna Hojda oraz  mgr Agata Szarek. Dodatkowo klasa „0” powróciła w skład przedszkola jako trzeci oddział, co pozwoliło na kontynuację programu nauczania dla dzieci w wieku 6 lat. Wychowawcą tej grupy została mgr Anna Florek.

Po roku działania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym zwiększyło się zainteresowanie nauką
w przedszkolu. Dzięki temu, w 2018 roku powstał czwarty oddział przedszkolny pod wychowawstwem Pani mgr Anny Stach. Nowo utworzony oddział przedszkolny stanowił odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczności na edukację przedszkolną.

W roku 2021 nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Szkoły. Na emeryturę odeszła mgr Elżbieta Sabik, a funkcję PO Dyrektora objęła mgr Wiesława Szarek. Po roku funkcję Dyrektora objęła mgr Magdalena Filipek. W roku 2024 przedszkole przeszło gruntowny remont większości sal lekcyjnych oraz pomieszczeń przedszkolnych. Obecnie przedszkole dysponuje 4 nowocześnie wyposażonymi salami lekcyjnymi, sypialnią, stołówką, salą sensoryczną oraz salą z dywanem interaktywnym.