Nasza Szkoła-Twoją Szansą! - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach
Aktualności / Szkoła podstawowa

Nasza Szkoła-Twoją Szansą!

Aktualności / Szkoła podstawowa 09.09.2018

Nasza Szkoła-Twoją Szansą!

Szanowni Rodzice,

Rok szkolny 2018/19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Świętej Kingi w Ujanowicach będzie wyjątkowy. Oprócz sukcesywnie wprowadzanych zmian wynikających z nowej reformy szkolnej i rozszerzenia oferty przedszkolnej, nasza Szkoła, jako jedna z niewielu w całym regionie, będzie realizowała drugą edycję projektu edukacyjnego.

Dzięki projektowi pn. Nasza Szkoła – Twoją szansą! w poprzednim roku powstała długo oczekiwana, międzyszkolna pracownia informatyczna wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt. Doposażona została również pracownia matematyczna. W ramach tegorocznej edycji projektu pracownia matematyczna zostanie dodatkowo doposażona, a 40 uczniów naszej Szkoły (wymóg formalny: maksymalnie ocena dobra z matematyki lub informatyki na koniec poprzedniego roku szkolnego) będzie mogło wziąć udział w dodatkowych zajęciach z matematyki i/lub informatyki oraz w atrakcyjnej wycieczce edukacyjnej. Oprócz tego wszyscy uczniowie zakwalifikowani do projektu otrzymają stypendium edukacyjne w wysokości 250 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W ramach tego stypendium będzie można skierować dziecko na dodatkowe zajęcia, zgodnie z diagnozą przeprowadzoną przez wychowawcę oraz zakupić materiały edukacyjne, w tym np. książki czy komputer. O zakwalifikowaniu do programu stypendialnego będą decydowały oceny oraz punkty wynikające z załączonej dokumentacji, jak również termin złożenia wniosku. Informacja o uczniach/uczennicach zakwalifikowanych do projektu w roku szkolnym 2018/19 będzie dostępna w sekretariacie Szkoły od 20 września 2018 r. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona od 3 września 15 września 2018 r. w sekretariacie oraz na terenie szkoły.

Powodzenie oraz przyszłość naszej Szkoły i warunków, jakie będziemy mogli zapewnić naszym uczniom/uczennicom, zależy zarówno od zaangażowania pracowników Szkoły, jak i samych Rodziców. Dlatego bardzo liczę na współpracę, na wszelkie uwagi oraz sugestie oraz na aktywne uczestnictwo w ramach realizowanego unijnego programu poprzez m.in. staranne wypełnienie załączonych dokumentów (w szczególności dat oraz podpisów) i złożenie ich w sekretariacie Szkoły najpóźniej do dnia 15 września 2018 r.

Z poważaniem,

Elżbieta Sabik
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Świętej Kingi w Ujanowicach

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać