Model wzniesienia - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Model wzniesienia

W październiku uczniowie klasy piątej na lekcjach geografii zdobywali wiedzę na temat ukształtowania powierzchni Ziemi i  poznawali barwy hipsometryczne. Zadaniem domowym dla chętnych uczniów było wykonanie modelu formy terenu z naniesionymi barwami hipsometrycznymi. Uczniowie wykazali się ogromnym talentem plastycznym i wykonali wiele ciekawych prac, które znajdują się w pracowni geograficznej.

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać