Książki Grzesia - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Książki Grzesia

Dnia 29.03.2017 r. odbyła się w szkole podstawowej akademia poświęcona promocji czytelnictwa pt. ,,Książki Grzesia ‘’ w wykonaniu uczniów klasy V, a skierowana do uczniów klas 0 – VI. Scenariusz powstał na potrzeby szkolnych obchodów  Święta Książki. Opracowany jest na podstawie wiersza Samuela Marszaka pt.: ‘’Książka o książkach”

Uczniowie  dowiedzieli się jak nie należy obchodzić się z książkami. Problem poszanowania książek jest ważny, gdyż są one bardzo niszczone przez uczniów i nie szanowane. One nie potrafią się skarżyć i bronić przed niszczycielami. Każdy czytelnik chciałby korzystać z pięknej nowej czystej książki a tych będzie coraz mniej jeśli nie nauczymy się o nie dbać.

Przedstawienie odbyło się na potrzeby:

– rozbudzania zainteresowań czytelniczych

– motywowania uczniów do czytania

– kształcenia wrażliwości czytelniczej

– rozbudzania ciekawości ucznia

– zmotywowania uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, publicznej.

 

W tym dniu odbyło się także przedstawienie  Smok Wawelski, w wykonaniu kl. V jako forma promocji czytelnictwa.

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać