Informacja - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej informuje, iż osoby zainteresowane pomocą w postaci posiłków dla dzieci w szkole w roku szkolnym 2023/2024 proszone są o zgłaszanie się do tut. Ośrodka do 31 lipca 2023 r. lub telefonicznie 18 3333 025.

Nadmienia się, iż kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 1200 zł.

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać