Góra Grosza - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Jak co roku, tak i w tym nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji ,,Góra Grosza”. Przez okres około dwóch miesięcy uczniowie gromadzili grosiki, z których zebrała się duża kwota pieniędzy. Oto jak przedstawiają się wyniki:
,,GÓRA GROSZA” 2018

w kategorii ,,Największa ilość pieniędzy”
grupy przedszkolne

I miejsce – grupa IV ,,Mądre sówki’’ – 143,42 zł

II miejsce – grupa III ,, Krasnoludki” – 44,46 zł

klasy I – III

I miejsce – klasa II – 138,57 zł

II miejsce –klasa III – 89, 51 zł

III miejsce – klasa I – 64,55 zł

klasy IV – VIII

I miejsce – klasa VI – 149,70 zł

II miejsce –klasa VA – 104,83 zł

III miejsce – klasa VB – 95,89 zł

IV miejsce – klasa IV – 91,57 zł

V miejsce – klasa VIII – 40,34 zł

VI miejsce – klasa VII – 38,67 zł

gimnazjum

I miejsce – klasa IIIa – 80, 19 zł

II miejsce – klasa IIIb – 28,30 zł

Razem 1 110,00 zł

w kategorii ,,Największa ilość monet”
grupy przedszkolne

I miejsce – grupa IV ,,Mądre sówki” – 1378 monet

II miejsce – grupa III ,,Krasnoludki” – 650 monet

klasy I – III

I miejsce – klasa II – 2109 monet

II miejsce – klasa III – 1200 monet

III miejsce – klasa I – 532 monety

klasy IV – VIII

I miejsce – klasa Vb – 5645 monet

II miejsce – klasa IV – 2419 monet

III miejsce – klasa VI– 2114 monety

IV miejsce – klasa Va – 1353 monety

V miejsce – klasa VIII – 790 monet

VI miejsce – klasa VII – 616 monet

gimnazjum

I miejsce – klasa IIIb – 684 monety

II miejsce –klasa IIIa – 423 monety

Razem – 19 913 monet

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać