Innowacja pedagogiczna Zabawy ruchowe kształtujące motorykę dużą i małą z elementem terapii ręki. - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach
Aktualności / Przedszkole

Innowacja pedagogiczna Zabawy ruchowe kształtujące motorykę dużą i małą z elementem terapii ręki.

Aktualności / Przedszkole 22.06.2024

Innowacja pedagogiczna Zabawy ruchowe kształtujące motorykę dużą i małą z elementem terapii ręki.

Innowacja pedagogiczna Zabawy ruchowe kształtujące motorykę dużą i małą z elementem terapii ręki została przeprowadzona w grupie IV. Była ona podyktowana zaobserwowanymi ogólnymi problemami przedszkolaków w zakresie sprawności ruchowej, zarówno motoryki dużej, jak i małej.

Przedszkolaki podczas zajęć miały możliwość korzystania z nowych technik i metod. Wdrożone działania prezentowały sposoby usprawniania motoryki dużej, koordynacji i kontroli posturalnej, motoryki małej, precyzyjnych ruchów palców, dłoni, rąk. Dzieci uwrażliwiane były na potrzebę aktywności fizycznej oraz wspomagany był ich harmonijny rozwój oraz wielozmysłowe poznawanie świata.

U dzieci biorących udział w przeprowadzonej innowacji można stwierdzić:

– rozwój motoryki małej, a przy tym umiejętności grafomotorycznych;

– przyrost precyzji ruchów manipulacyjnych rąk;

– poprawę chwytu pisarskiego;

– wzrost praksji (umiejętności celowych ruchów);

– poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej;

– wypracowanie prawidłowej postawy ciała podczas prac stolikowych;

– przyrost skupienia uwagi i koncentracji podczas wykonywanych zadań;

– wielozmysłowe zaangażowanie podczas działań.

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać