"Gramy Zmysłami" - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach
Aktualności / Przedszkole

„Gramy Zmysłami”

Aktualności / Przedszkole 30.07.2022

„Gramy Zmysłami”

„Gramy Zmysłami”

W roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu realizowana była Innowacja pedagogiczna pt. „Gramy Zmysłami”. Zadaniem prowadzonych zajęć było poznawanie świata wieloma zmysłami, stwarzanie szans na poznawanie różnorodnych i niespotykanych substancji i faktur. Dzieci miały szansę uwolnić naturalną ekspresję twórczą, czerpać satysfakcję z kreatywnego działania, współdziałać z innymi, wzajemnie sobie pomagać oraz wzmacniać wiarę we własne możliwości.

W poszczególnych miesiącach realizacji programu innowacji przedszkolaki rozwijały zmysł dotyku, słuchu, wzroku, węchu, smaku oraz usprawniały koordynację ruchową i równowagę. Wybrały się również na sensoryczny spacer na łąkę oraz brały udział w zajęciach z Sensoplastyki.

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać