Innowacja pedagogiczna Zabawy w kodowanie - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach
Aktualności / Przedszkole

Innowacja pedagogiczna Zabawy w kodowanie

Aktualności / Przedszkole 22.06.2024

Innowacja pedagogiczna Zabawy w kodowanie

Innowacja pedagogiczna Zabawy w kodowanie  została przeprowadzona w grupie I.

Głównym celem wprowadzanej innowacji było rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

Dzieci podczas trwania zajęć zostały zapoznane ze światem programowania i kodowania, odczytywały piktogramy i symbole, kształtowały kompetencje miękkie: logiczne algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejścia do stawianych problemów, kreatywności.

Rozwijały uzdolnienia i zainteresowania informatyczne. Kształtowały umiejętność pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań.

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać