Aktywna tablica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Aktywna tablica

Dzięki rządowemu programowa Aktywna Tablica, nasza szkoła zakupiła programy edukacyjne, tablicę interaktywną, robota Photon Edu oraz dywan interaktywny. Te innowacyjne rozwiązania od niedawna pozwalają nam zanurzyć się w fascynującym świecie interaktywnych doświadczeń edukacyjnych.

Nasza interaktywna tablica dotykowa, to nie tylko narzędzie ale również brama do odkrywania wiedzy w sposób niezwykle zaangażowany i angażujący. Dzięki płynnej
i intuicyjnej interakcji, uczniowie mogą w pełni włączać się w proces nauki, aktywnie uczestnicząc w ćwiczeniach i grach edukacyjnych.

Robot Photon, to niezawodny towarzysz w nauce programowania, który nie tylko wyposaża uczniów we wspaniałe umiejętności techniczne, ale także rozwija ich zdolności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Dzięki prostocie obsługi i bogatej funkcjonalności, robot może być wykorzystywany nawet przez najmłodszych uczniów, przedszkolaków,
a przede wszystkim dzieci wymagające specjalnego wsparcia w ich rozwoju.

Programy edukacyjne, których używamy, są oparte na zaawansowanych technologiach, co umożliwia nam stworzenie dynamicznej i inspirującej przestrzeni edukacyjnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki naszym narzędziom, nauczyciele mają możliwość dostosowania treści do indywidualnych potrzeb uczniów, otwierając przed nimi nowe horyzonty w nauce i rozwoju.

Dywan interaktywny, łączy w sobie zalety tradycyjnych metod nauczania z nowoczesnym podejściem opartym na technologii. Dzięki różnorodnym programom i zasobom edukacyjnym, dywan interaktywny stymuluje zmysły i zachęca uczniów do współpracy oraz aktywnego uczestnictwa w procesie nauki, wspierając ich rozwój społeczny i emocjonalny. Dywany interaktywne tworzą przyjazne i motywujące środowisko edukacyjne, które inspiruje dzieci do aktywnego uczestnictwa w nauce oraz rozwijania kreatywności i innowacyjnego myślenia. Dzięki ich zastosowaniu, proces nauki staje się nie tylko efektywny, ale także przyjemny i angażujący dla wszystkich uczestników. Poprzez interaktywne gry i zadania, dywany te umożliwiają dzieciom rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, koordynacji ruchowej oraz pracy zespołowej.Na zajęciach specjalistycznych korzystamy z programów mTalent, dzięki ćwiczeniom zawartym w Logo-Zabawniku aktywizujemy procesy uwagi- głównie funkcję selektywną. Ćwiczenia interaktywne wspomagają rozwijanie sprawności komunikacyjnej.